about me


My name is Paulina, I'm 21 and I i like thinking about myself as a creative person.

Mam na imię Paulina, mam 21 lat i lubię myśleć o sobie, że jestem kreatywną osobą.


Like us on Facebook